Als een bedrijf of particulier schulden niet terugbetaalt, kunnen schuldeisers een faillissement aanvragen. Maar er gelden wat voorwaarden voor het aanvragen van een faillissement door schuldeisers. Een bedrijf of een persoon die niet betaalt, kan niet zomaar failliet worden verklaard. Lees hieronder een aantal veelgestelde vragen over het aanvragen van een faillissement door derden.

Wanneer kan een schuldeiser een faillissement aanvragen?

Een schuldeiser kan een faillissement aanvragen als een bedrijf of particulier:

  • is gestopt met betalen, en
  • 2 of meer schulden heeft bij verschillende schuldeisers, waarbij voor minimaal 1 de betalingstermijn verstreken is en
  • er meerdere aanmaningen zijn verstuurd.

Een rechtbank kan het faillissement dus alleen uitspreken wanneer er meer schuldeisers zijn. Die schuldeisers hoeven niet per se een verzoek voor faillissement te hebben ingediend.

Let op: 

Bedrijven of personen die hun eigen faillissement willen aanvragen, hoeven geen advocaat in te schakelen. Maar wanneer een schuldeiser een faillissement voor iemand anders wil aanvragen, is het inschakelen van een advocaat wel verplicht. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Veel schuldeisers zullen daarom geen faillissement aanvragen als de schuld om kleinere bedragen gaat: denk aan bedragen onder de € 2000. Een incassotraject is dan een alternatief.

Hoe kunnen schuldeisers een faillissement aanvragen?

De advocaat van de schuldeiser dient verzoek voor faillissement in bij de rechtbank. 

Hoelang duurt het aanvragen van een faillissement? 

Meestal is de zitting bij de rechter binnen 6 weken na het indienen van het verzoekschrift. De uitspraak is tijdens de zitting óf zo snel mogelijk daarna. De aanvraag voor een faillissement kan  maximaal 8 weken uitgesteld worden. Dit kan bijvoorbeeld als de partijen nog aan het onderhandelen zijn over terugbetaling.

Wat doen bij onterecht faillissement?

Als iemand het niet eens is met het uitgesproken faillissement, kan deze persoon binnen acht dagen na faillietverklaring hoger beroep instellen bij het gerechtshof.

Tip: Ben jij of je onderneming failliet verklaard terwijl je niet op de zitting aanwezig was? Heb je hierdoor geen verweer gevoerd en heeft de rechter je dus niet gehoord? Dan kun je binnen veertien dagen verzet instellen tegen de faillietverklaring. Als het verzet slaagt, wordt het uitgesproken faillissement als het ware ongedaan gemaakt.

Categorieën: Advies